RISOTTI

Ẫm thực Ý đích thực trên dĩa của bạn

4 Sản phẩm
 • Risotto di mare

  Risotto di mare - R1 ( đ 220,000.00 )

  Risotto di mare

  Cơm Ý hải sản

 • Risotto funghi porcini

  Risotto funghi porcini - R2 ( đ 190,000.00 )

  Risotto funghi porcini

  Cơm Ý nấm porcini.

 • Risotto Milanese

  Risotto Milanese - R3 ( đ 250,000.00 )

  Risotto Milanese

  Cơm Ý với nghệ tây Ý.

 • Risotto al vino con salsiccia

  Risotto al vino con salsiccia - R4 ( đ 190,000.00 )

  Risotto al vino con salsiccia

  Cơm Ý rượu đỏ và xúc xích.